Zespół lekarzy

dr n. med. Piotr Fryczkowski

SPECJALIZACJA: Okulista

Szef Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, posiada II stopień specjalizacji w okulistyce. Pogłębiał wiedzę na kursach zaawansowanej chirurgii siatkówkowej w Duke University w Północnej Karolinie. Absolwent Europejskiej Szkoły Chirurgii Witreoretinalnej w Bremen, specjalizował się pod kierownictwem doktora Klausa Luckego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i European VitreoRetinal Society.

W 2008 roku wydał pierwszy w Polsce podręcznik ultrasonografii okulistycznej. Prowadzi ogólnopolskie kursy USG dla lekarzy okulistów chcących podnosić kwalifikacje w zakresie ultrasonografii gałki ocznej. Był laureatem ogólnopolskiego konkursu na wykonywanie operacji witrektomii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. W 2004 roku zorganizował oddział chirurgii zaćmy w szpitalu Attis w Warszawie. Od 2004 roku prowadzi własną praktykę lekarską. Wtedy to założył Gabinet Okulistyczny Retina, a w 2012 – Przychodnię i Szpital Okulistyczny Retina.

W wolnych chwilach (choć jest ich niewiele) pisze nie tylko podręczniki medyczne, ale również bajki dla dzieci, które sam ilustruje.

dr n. med. Agnieszka Siennicka

SPECJALIZACJA: Okulista

Dr med. Agnieszka Siennicka posiada II stopień specjalizacji z zakresu okulistyki. Jest absolwentką wydziału lekarskiego na Uniwersytecie im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2004 r zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu okulistyki pracując jako asystent w Katedrze i Klinice Okulistyki w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr hab. Krystyny Pecold. Tam też w 2005 roku obroniła doktorat specjalizując się w chorobach siatkówki. W celu pogłębiania wiedzy w swojej praktyce klinicznej i naukowej odbyła liczne staże na uniwersytetach w Liege, Kilonii, Tybindze, Frankfurcie i Londynie. W chwili obecnej bierze czynny udział w szkoleniach i konferencjach w kraju i zagranicą. Jest członkiem PTO – Polskiego Towarzystwa Okulistycznego jak również Europejskiego Towarzystwa Okulistów Dziecięcych – EPOS.

W praktyce klinicznej dr Siennicka leczy zarówno dzieci jak i osoby dorosłe zajmując się kompleksową diagnostyką i leczeniem operacyjnym schorzeń gałki ocznej i oczodołu ze szczególnym uwzględnienie chorób siatkówki i ciała szklistego.

W Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina dr Siennicka wykonuje kwalifikacje oraz zabiegi chirurgii refrakcyjnej, drobne zabiegi chirurgiczne w obrębie spojówki oraz aparatu ochronnego oka, a także zabiegi laserowe siatkówki i zastrzyki w/gałkowe w leczeniu chorób plamki żółtej.

dr n. med. Piotr Tesla

SPECJALIZACJA: Okulista

Mikrochirurg z dużym doświadczeniem. Specjalizuje się w chirurgii siatkówki i ciała szklistego oraz zaćmy.

Wykonuje operacje schorzeń takich jak: otwór plamki żółtej, błona nasiatkówkowa, wylew krwi do ciała szklistego, odwarstwienie siatkówki, zwyrodnienie ciała szklistego, ciało obce wewnątrzgałkowe, przemieszczenie soczewki własnej lub implantu sztucznej soczewki do komory ciała szklistego, wszczepy wtórne sztucznej soczewki, operacje zaćmy. Zajmuje się również iniekcjami doszklistkowymi oraz terapiami laserowymi. Posiada duże doświadczenie w wykonywaniu USG oka.

Jest współautorem (z profesorem Jerzym Szaflikiem) pierwszego w Polsce podręcznika na temat badania pola widzenia pt. „Perymetria” – oraz książki „Jaskra. Kompendium diagnostyki i leczenia” (wraz z Jackiem J. Kańskim). Odbył liczne indywidualne szkolenia kliniczne m.in. w Anglii, na Islandii i w Niemczech.

Wolny czas spędza z rodziną. Lubi książki biograficzne. Rower traktuje jako podstawowy środek komunikacji w Warszawie.

lek. med. Michał Szot

SPECJALIZACJA: Okulista

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Staż specjalizacyjny ukończył w klinice okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej pod kierownictwem prof. M. Prosta. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przedniego i tylnego odcinka gałki oczek.

W wolnych chwilach podróżuje.

dr n. med. Magdalena Korwin

SPECJALIZACJA: Okulista

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1999). Specjalizacja w dziedzinie okulistyki uzyskana w 2007 roku. Od 2001 roku starszy asystent w Katedrze i Klinice Okulistyki II WL WUM i Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego od 2001 roku. Członek Sekcji Soczewek Kontaktowych PTO od 2001 roku, a członek zarządu od 2003 roku. Członek European Contact Lens Society of Ophthalmologists od 2001 roku. Członek honorowy Stowarzyszenia Retinitis Pigmentosa od 2000 roku. Wykładowca kursów dotyczących soczewek kontaktowych EBO – European Board of Opthalmologists. Staże naukowe m.in. na uniwersytecie w Chicago, Salzburgu oraz Pradze. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tłumaczy literaturę fachową, zajmuje się badaniami nad Dziedziczną Neuropatią Wzrokową Lebera – LHON, problematyką dotyczącą soczewek kontaktowych miękkich i twardych w szczególności terapeutycznych oraz chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną powiek, przedniego odcinka oraz oczodołów.
Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Wyróżniona dwukrotnie nagrodą za najlepszy projekt badawczy w konkursie „Suche Oko”.
Zajmuje się chirurgią zaćmy, jaskry, przedniego odcinka oka, chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną powiek, chirurgią oczodołów, zespołem suchego oka, w szczególności u pacjentów po przeszczepach szpiku.
Prowadzi kursy i szkolenia dotyczące miękkich soczewek kontaktowych, w szczególności soczewek terapeutycznych, zespołu suchego oka, farmakologii i farmakoterapii jaskry.
Bierze udział w badaniach klinicznych leków oraz prowadzi badania z genetyki w ramach grantów KBN dotyczących LHON i choroby Stargardta.
Pani Doktor Korwin poza specjalizacją okulistyczną zajmuje się również częścią dziedziny medycyny estetycznej. Posiada tytuł Trenera Międzynarodowego z podawania wypełniaczy i rewitalizacji oraz rekonstrukcji okolic oczu i oczodołów.

dr n. med. Anna Borucka

SPECJALIZACJA: Okulista

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację z okulistyki zdobyła w Katedrze i Klinice II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracowała do grudnia 2017 roku.
W 2013 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych za pracę “Ocena związku polimorfizmu regionu promotorowego genu czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) z rozwojem retinopatii cukrzycowej w oparciu o obraz angiografii fluoresceinowej”.
W latach 2005-2009 wykładowca na kursach optycznej koherentnej tomografii (OCT), angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej, a także dotyczących terapii fotodynamicznej (PDT), procedury podawania iniekcji doszklistkowych, retinopatii cukrzycowej oraz zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).
Współprowadziła wykłady z angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej dla lekarzy w trakcie specjalizacji z okulistyki. Jest autorką lub współautorką 20 publikacji naukowych. W swojej praktyce lekarskiej zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem chorób siatkówki, w tym plamki, wykonuje i interpretuje badania angiograficzne siatkówki, badania OCT i angio-OCT, wykonuje zabiegi laserowe siatkówki, irydotomie laserowe i kapsulotomie torebki tylnej soczewki.

lek. med. Łukasz Staszczak

SPECJALIZACJA: Okulista

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada II stopień specjalizacji okulistycznej. Odbywał staż specjalizacyjny w Centralnym Szpitalu MSWiA w Warszawie, a doświadczenie zawodowe zdobywał pracując początkowo jako asystent w Ośrodku Diagnostyki i Terapii Schorzeń Narządu Wzroku w Warszawie, a następnie przyjmując pacjentów w warunkach ambulatoryjnych w kilku przychodniach w Warszawie. Dr Łukasz Staszczak zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób siatkówki, jaskry, chorób przedniego odcinka oka (rogówki, powiek). Od wielu lat wykonuje zabiegi laserowe tylnego odcinka oka (siatkówki) oraz przedniego odcinka oka (irydotomia, kapsulotomia). Wykonuje i interpretuje badania OCT: siatkówki , nerwu wzrokowego i przedniego odcinka oka. Pan Doktor zajmuje się również medycyną estetyczną części twarzowej w zakresie iniekcji. Dr Staszczak biegle posługuje się językiem angielskim.

lek. med. Robert Gilewski

SPECJALIZACJA: Okulista

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie pracuje jako młodszy asystent na Oddziale Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego MSW. Zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem chorób przedniego odcinka oka, lubi przeprowadzać drobne zabiegi chirurgiczne na aparacie ochronnym oka.

W wolnych chwilach słucha dobrej muzyki i zaczytuje się w powieściach sensacyjnych.

lek. med. Tomasz Markowski

SPECJALIZACJA: Intensywna Terapia i Anestezjologia

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1978-1979 staż w CSK WAM w Warszawie. Specjalizacja II* w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Warszawie – 1983. W latach: 1990 – 2014 Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Aktualnie st. asystent OITiA Szpitala Bielańskiego. Od 2004 roku anestezjolog w Gabinecie, następnie w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina.

Wiedzę specjalistyczną pogłębiał na kursach szkoleniowych: 05.2008 Stockholm – Sweden ERA, 03.2009 Universitat de Barcelona – Hiszpania, 12.2009 ICM Brussels – Belgia, 11.2011 Amsterdam – Holandia ESA, 06.2012 Paryż – Francja, 06.2013 Barcelona – Hiszpania EZA i IT.

Zespół pielęgniarski

Manager Bloku Operacyjnego

Manager Poradni Okulistycznej

Pielęgniarka instrumentariuszka

Pielęgniarka instrumentariuszka

Asystentka Medyczna

Asystentka Medyczna

Asystentka Medyczna

Asystentka Medyczna

Koordynator ds. badań klinicznych

Monika Izowska

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku oraz ukończone

studia podyplomowe w kierunku Chemia Kosmetyczna na Politechnice Warszawskiej. W zawodzie farmaceuty od 15 lat. Ogromne doświadczenie w pracy z pacjentem oraz w badaniach klinicznych we współpracy z firmami farmaceutycznymi.

Preferuje zdrowy i aktywny tryb życia. Interesuje się kosmetologią i tematyką zdrowego żywienia.

Koordynator ds. badań diagnostycznych i naukowych

Anna Kowalik

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 6 lat aktywnie pracująca jako Elektroradiolog. Doświadczenie zawodowe zdobyła zarówno w szeroko pojętej diagnostyce i terapii (głównie onkologicznej) w trakcie pracy w Wielkopolskim Centrum Onkologii na stanowisku Młodszego Asystenta Elektroradiologii, a także praktyk zawodowych w Szpitalach Klinicznych w Poznaniu oraz licznych kursów w kraju i za granicą z zakresu diagnostyki, terapii, ochrony radiologicznej pacjenta, zarządzania ryzykiem i analizy ryzyka w służbie zdrowia. Autorka publikacji z zakresu radioterapii, analizy ryzyka w radioterapii oraz kontroli jakości w diagnostyce. Obecnie pełni funkcję koordynatora ds badań naukowych i diagnostyki. Zajmuje się wykonywaniem badań diagnostycznych oka, kontrolą jakości sprzętu diagnostycznego oraz rozwojem naukowym jednostki.

W wolnych chwilach uwielbia podróże, czyta powieści kryminalne oraz aktywnie uprawia sport startując w zawodach biegowych m.in. półmaratonach.

Dyrektor zarządzająca

Ewa Chojnowska

Absolwentka studiów administracyjnych oraz z zakresu zarządzania ochroną zdrowia, mgr Zarządzania Ochroną Zdrowia. Ponad 15 lat pracy zawodowej w firmach farmaceutycznych. Wieloletnie doświadczenie z zakresu okulistyki i nie tylko we współpracy z prywatnymi i publicznymi ośrodkami medycznymi. Obecnie na stanowisku Dyrektor Zarządzającej w naszej placówce.

Prywatnie pasjonatka kitesurfingu, lubi czytać książki sensacyjne.

Przychodnia i Szpital Okulistyczny Retina w Warszawie to nowoczesna placówka medyczna z doskonałym, doświadczonym zespołem lekarzy specjalistów – w tym okulistów dziecięcych. Działamy na rynku medycznym od 2004 roku. W tym czasie przeprowadziliśmy ponad 10000 operacji okulistycznych, wykonaliśmy kilkaset badań angiograficznych, ultrasonograficznych oraz przyjęliśmy ponad 15000 pacjentów.

Nazwa naszego szpitala pochodzi od greckiego słowa „retina”, które oznacza siatkówkę. Siatkówka to cienka błona wyściełająca wnętrze oka, dzięki której widzimy. A dla nas, okulistów, najważniejsze jest, żeby pacjent widział. Nasz zespół wykorzystuje w tym celu zarówno wiedzę, jak i wieloletnie doświadczenie.

Cechujemy się niestandardowym podejściem do chorób oczu, nowatorskimi rozwiązaniami i przyjaznym stosunkiem do pacjentów. Jednak wiedza i doświadczenie muszą zostać poparte badaniami, które wykonujemy na najnowocześniejszym sprzęcie.

ISO 9001:2015