Elektrofizjologia

Wyróżnia się trzy rodzaje badań elektrofizjologicznych:

  • elektroretinografię mierzącą czynność elektryczną siatkówki
  • elektrookulografię (EOG) mierzącą działanie nabłonka barwnikowego siatkówki oraz fotoreceptorów
  • wzrokowe potencjały wywołane, które odzwierciedlają moc, z jaką sygnały z oka pobudzają korę wzrokową mózgu.

Jak wygląda badanie i jak się do niego przygotować? Wszystkie niezbędne informacje w filmie poniżej: