Elektrookulografia (EOG)

Badanie ruchu gałek ocznych. Wykorzystywane jest do oceny niektórych chorób plamki żółtej. Wykonuje się je przy rozszerzonej źrenicy. Trwa około 30 minut. Jest wykonywane między innymi przy podejrzeniu choroby Besta.

Elektrookulografia wykorzystywana jest podobnie jak ERG do oceny niektórych chorób plamki żółtej. Określany potencjał czynnościowy rejestrowany jest przy wymuszonych ruchach oka, a jego amplituda zależy od położenia gałki ocznej.

Badanie wykonywane jest przy rozszerzonej źrenicy. Pierwszym etapem jest preadaptacja w świetle pokojowym (jasne pomieszczenie) około 30 min przed badaniem. Elektrody przykleja się na skórę przy kącikach oczu, po dwie dla każdego oka oraz jedną elektrodę uziemiającą na środku czoła. Pacjent siedzi z głową opartą o podpórkę w czaszy i porusza oczami za zapalającymi się czerwonymi diodami. Przez 15 sekund każdej minuty badania podążając za światłami wykonuje naprzemienne ruchy oczami prawa-lewa. 30 pozostałych sekund to przerwa. Badanie trwa 30 minut i składa się z 2 faz: 15 minut w jasności, 15 w ciemności.