Elektroretinografia (ERG)

Badanie czynności elektrycznej siatkówki. Mierzy czynności fotoreceptorów odpowiedzialnych za widzenie w ciemności, czyli pręcików, i za widzenie w świetle – czopków. Polega na pomiarze przepływu prądu pomiędzy elektrodą umieszczoną na rogówce oka a elektrodą umieszczoną na czole. Przepływ prądu przedstawiony jest w postaci wykresu zwanego elektroretinogramem, przypominającym nieco wykres EKG. ERG przeprowadza się w warunkach przystosowywania się oka do ciemności i do jasności. Na początku oko adaptuje się do ciemności przez około 20-30 minut i po tym czasie przeprowadza się badanie. Następnie oświetla się oko przez około 10 minut, tak żeby przystosowało się do światła, i ponownie wykonuje się pomiary.

Badanie polega na pomiarze przepływu prądu pomiędzy elektrodą umieszczoną na rogówce a elektrodą umieszczoną na czole. Przepływ prądu przedstawiony jest w postaci wykresu zwanego elektroretinogramem, przypominającym nieco wykres EKG.

Badanie czynności elektrycznej siatkówki przeprowadza się w warunkach przystosowywania się oka do ciemności i do jasności. Na początku oko adaptuje się do ciemności przez około 20-30 minut. Po tym czasie przeprowadza się badanie. Następnie oświetla się oko przez około 10 minut, tak żeby przystosowało się do światła, i ponownie wykonuje się pomiary. Pozwala to na zmierzenie czynności fotoreceptorów odpowiedzialnych za widzenie w ciemności, czyli pręcików i za widzenie w świetle – czopków.