Refrakcja

Inaczej: załamanie światła. Dochodzi do niego także w ludzkim oku, gdy trafia do niego światło i zostaje ono skupione w taki sposób, by trafić do siatkówki i dać wyraźny obraz tego, na co patrzymy. Gdy mechanizm refrakcji oka jest zaburzony, mamy do czynienia z wadą refrakcji, czyli wadą wzroku.

Do najważniejszych wad wzroku związanych z refrakcją i akomodacją oka zaliczamy: nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm i starczowzroczność

Wadę wzroku określa się podczas wizyty w gabinecie czy szpitalu okulistycznym. Używa się wówczas charakterystycznych tablic z coraz mniejszymi literami. Jedną z nich pacjent ogląda z dystansu około 4 m, a drugą, mniejszą, trzyma w odległości między 30 a 40 cm od oczu. Im mniejsze litery jesteśmy w stanie zobaczyć, tym większa ostrość wzroku. W przypadku stwierdzenia wady wzroku używa się tej metody ponownie, w celu dobrania odpowiednich szkieł korekcyjnych. Nowoczesne gabinety okulistyczne, jak Szpital Okulistyczny Retina, do badania wady używają również urządzenia zwanego autorefraktometrem.

Najpowszechniejszą metodą przeciwdziałania wadom refrakcji oka jest ich korekta za pomocą szkieł, soczewek kontaktowych lub chirurgicznej trwałej korekty wad refrakcji (dokonywanej przy użyciu lasera lub refrakcyjnej wymiany soczewki). O tym ostatnim zabiegu więcej można przeczytać tutaj.