Zwyrodnienie plamki żółtej – przyczyny, objawy, leczenie

Plamka żółta to miejsce na siatkówce oka o największej rozdzielczości widzenia, odpowiedzialne za tzw. widzenie centralne, niezbędne do wykonywania codziennych czynności, np. czytania albo rozpoznawania twarzy.

Z biegiem czasu u ludzi może dochodzić do procesów degeneracyjnych w obrębie plamki żółtej, co prowadzi do stopniowego pogorszenia widzenia, a w konsekwencji – nawet do nieodwracalnej ślepoty. Wyróżnia się dwie główne postaci zwyrodnienia plamki żółtej – suchą, o łagodniejszym, powolnym przebiegu, a także wysiękową – gwałtowną, ciężką, w przebiegu której do znacznego pogorszenia jakości widzenia może dojść nawet w ciągu kilku dni.

Zwyrodnienie plamki żółtej – objawy

Objawy zwyrodnienia plamki żółtej ujawniają się u osób około 50. roku życia – choć czasem staje się to wcześniej, a czasem później. Zalicza się do nich:

  • pogorszenie jakości widzenia np. przy czytaniu albo prowadzeniu auta (niewyraźne litery, zamazane znaki drogowe),
  • zniekształcenia widzianego obrazu,
  • widzenie obrazu pomniejszonego lub powiększonego,
  • krzywe widzenie linii prostych,
  • obecność tzw. mroczka centralnego, czyli ciemnej plamki w polu widzenia,
  • słabsze wysycenie oglądanych kolorów.

Jak już wspomniano, dominująca (około 90% przypadków) postać suchego zwyrodnienia plamki żółtej rozwija się powoli – dlatego tak ważne są regularne konsultacje i badania okulistyczne, które pozwolą wykryć chorobę we wczesnym stadium rozwoju.

Zwyrodnienie plamki żółtej – diagnostyka

W diagnostyce zwyrodnienia plamki żółtej wykonywana jest m.in. angiografia fluoresceinowa oraz badanie OCT (optyczna koherentna tomografia). Pozwalają one wykryć procesy degeneracyjne w obrębie plamki żółtej i wdrożyć odpowiednią terapię.
Niestety, zwyrodnienie plamki żółtej jest chorobą nieuleczalną – można jednak skutecznie hamować jej rozwój, utrzymywać jakość życia pacjenta i chronić go przed nieodwracalną ślepotą. Metodą leczenia są iniekcje doszklistkowe odpowiednich leków, które hamują rozrost naczyń krwionośnych, co ma miejsce w przebiegu choroby. Iniekcje – w zależności od stosowanego leku – wykonuje się co kilka tygodni lub co kilka miesięcy.

Diagnostyką i leczeniem chorób plamki żółtej zajmujemy się w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina. Zapewniamy opiekę zespołu specjalistów oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta. Zachęcamy do kontaktu -> https://retina.pl/kontakt/.