Zez – czym jest? Jak się go diagnozuje i leczy?

Zez jest chorobą o złożonych przyczynach. U niektórych pacjentów do jego występowania predestynują czynniki genetyczne. U innych zez jest wywoływany przez choroby ośrodkowego układu nerwowego, schorzenia mięśni gałkoruchowych lub unerwiających te mięśnie nerwów. Czasami przyczyną zeza bywają inne choroby gałki ocznej lub oczodołu, wady refrakcji oraz urazy mechaniczne okolic oczu.

Zez – klasyfikacja i objawy

Lekarze klasyfikują zeza pod kątem różnych czynników. Wyróżnia się m.in. zeza jednostronnego, gdy stale zezuje jedno oko, a także naprzemiennego, gdy zezuje raz oko jedno, a raz drugie. Ze względu na kierunek odchylenia oka wyróżnia się zeza zbieżnego, rozbieżnego, ku górze, ku dołowi oraz skośnego. Zez może mieć również charakter ukryty, jawny towarzyszący oraz jawny nietowarzyszący (porażenny).
Co ważne, zez jest chorobą, która nie tylko odbija się negatywnie na wyglądzie, czy samooceniepacjenta, ale ma również swoje skutki zdrowotne. Zez może bowiem powodować m.in. brak widzenia przestrzennego, brak fuzji obrazów oraz widzenie podwójne.

Zez – diagnostyka i leczenie

Diagnostyka zeza – jego rodzaju oraz stopnia zaawansowania – obejmuje różnego rodzaju testy czynnościowe i badania, takie jak:

  • sprawdzenie symetrii i zakresu ruchów oczu,
  • badanie refrakcji oczu,
  • badanie ostrości wzroku do dali i z bliska,
  • określenie wielkości kąta zeza,
  • badanie stanu obuocznego widzenia,
  • badanie przedniego odcinka oraz dna oczu.

Współczesna okulistyka oferuje również rozmaite metody leczenia zeza. U dzieci, zwłaszcza jeśli zez nie jest zaawansowany, w wielu przypadkach wystarczające jest stosowanie odpowiednich okularów oraz ćwiczenia ortoptyczne. Jeśli nie przynoszą one oczekiwanych efektów, zastosowane mogą być iniekcje toksyny botulinowej w okolice mięśni gałek ocznych. Botoks osłabia siłę skurczu mięśni, co doprowadza do wyeliminowania zezowania spowodowanego zbyt silną pracą mięśni. Niektórzy pacjenci wymagają natomiast leczenia operacyjnego – polega ono na wzmocnieniu lub osłabieniu wybranych mięśni chorego oka lub obu oczu.
Kompleksową diagnostykę oraz leczenie zeza u dzieci i osób dorosłych oferujemy w Przychodni i Szpitalu Retina. Jeśli potrzebujesz tego typu pomocy, skontaktuj się z nami -> https://retina.pl/kontakt/.