Services / Ophthalmological surgeries / Retinal surgery with an explant or a buckle

Retinal surgery with an explant or a buckle

Pricelist

GENERAL INFORMATION

Retinal surgery with an explant or a buckle is one of the methods of treating retinal detachment. Retinal detachment is a disease that leads to complete loss of vision. This is why surgical treatment should be carried out as soon as possible, preferably within the first three days of the detachment. Fast surgery is necessary due to the fact that the retina is nourished through the contact with the underlying choroidal layer. The longer it remains detached, the more malnourished it becomes. As a result, nerve elements lose their properties, and this leads to loss of vision.

Retinal detachment is almost always treated surgically.

There are two methods of surgical treatment of retinal detachment:

The decision which method is best for a particular patient is made by an ophthalmologist who specializes in retinal surgery – a vitreoretinal surgeon.

All surgeons operating on retinal detachments at the Retina Ophthalmological Outpatient Clinic and Hospital graduated from the European School of Vitreoretinal Surgery in Bremen (EVRS).

1. Scleral buckling – suturing an explant or a buckle to the sclera

The surgery involves suturing a silicone supporting buckle or a special explant (made of sponge or silicone) to the outer wall of the eye – the sclera.

The goal of the procedure is to indent (push inward) the outer wall of the eyeball – the sclera, which is why this procedure is also called an episcleral surgery or indentation.

Suturing an explant or a buckle to the sclera allows the eyewall to be brought closer to the detached retina. This allows the subretinal fluid to be absorbed from underneath the retina and prevents further fluid penetration through the retinal hole/opening.

The force with which the explant indents the eye wall reduces the vitreoretinal tractions, and the retina gets closer to the eyewall.

During the procedure, the surgeon also performs laser therapy or cryotherapy around the tears and holes. This way he creates a permanent scar that “glues” the retina back in place and protects the damaged area.

The procedure can be combined with the injection of a special gas bubble into the eyeball to fill it and further press the retina against the eye wall for several days after surgery.

Episcleral surgery is performed at the Retina in compliance with the highest standards and sterility, as a same-day outpatient surgery, under combined anesthesia.

In some patients, the procedure is performed in conjunction with other surgeries, such as vitrectomy or cataract removal.

2. Vitrectomy

3. The surgery involves removing the vitreous body, the gel the gel-like substance that fills the inside of the eye. Find out more about this surgery here.

PRACTICAL INFORMATION

Before a retinal surgery with an explant or a buckle  it is necessary to undergo a pre-assessment at the Retina Ophthalmological Outpatient Clinic and Hospital. During the visit we will take your medical history, perform full ophthalmological exam and the necessary diagnostic tests.

 Kalkulator MediRaty

Can retinal detachment be cured completely?

Obecnie stosowane techniki chirurgiczne pozwalają na ponowne przyłożenie siatkówki w około 90% przypadków. Niestety nawet po udanej operacji nie u wszystkich pacjentów powraca dobre widzenie. W wyniku odwarstwienia u części osób dochodzi do nieodwracalnych zmian w fotoreceptorach i neuronach łączących poszczególne warstwy siatkówki. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, u których odwarstwiona była plamka, czyli to miejsce w siatkówce, które jest odpowiedzialne za najlepsze widzenie.

Widzenie może być słabe także u pacjentów, u których odwarstwienie trwało powyżej trzech dni. Należy także pamiętać, że poprawa może następować jeszcze przez wiele miesięcy po zabiegu, ostateczne zakończenie procesów naprawczych kończy się po dwóch latach, podobnie jak w udarze mózgu. Dzieje się tak dlatego, że siatkówka jest jedyną wypustką mózgu na zewnątrz.

Potential complications associated with retinal detachment surgery

Ryzyko powikłań jest niewielkie, i wynosi około 10 procent. Należy pamiętać, że operacja odwarstwienia siatkówki jest konieczna, jeżeli pacjent chce widzieć i musi być przeprowadzona w pierwszych trzech dobach od wstąpienia odwarstwienia. Możliwe powikłania po operacji to:

 • nawrót odwarstwienia siatkówki,
 • witreoretinaopatia proliferacyjna polegająca na narastaniu błon na powierzchni, pod powierzchnią i wewnątrz siatkówki. Błony te rozwijają się do 3 miesięcy od operacji i mogą się obkurczać, co ponownie odwarstwia siatkówkę. Wystąpienie witreoretinopatii proliferacyjnej wymaga przeprowadzenia operacji z usunięciem ich z powierzchni i spod powierzchni siatkówki,
 • niedokrwienie przedniego odcinka oka,
 • odłączenie naczyniówki
 • bakteryjne zapalenie wnętrza gałki,
 • dwojenie,
 • torbielowaty obrzęk plamki,
 • obniżone lub podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe,
 • zmiany w widzeniu utrzymujące się nawet pół roku po operacji,
 • zaćma, czyli zmętnienie naturalnie przezroczystej soczewki,
 • opadanie powieki.

Pre-operative recommendations

 • w dniu zabiegu należy przyjechać w wygodnym ubraniu (np. dres), na miejscu w naszej placówce pacjent otrzymuje jednorazowe ubranie medyczne,
 • prosimy nie wykonywać makijażu twarzy ani oczu w dniu zabiegu/operacji,
 • stale przyjmowane leki należy przyjąć o zwykłej porze, z jednym wyjątkiem opisanym w kolejnym punkcie,
 • na 3-7 dni przed operacją należy je odstawić leki rozrzedzające krew. Są to m.in.: Acard, Aspiryna, Aspro C, Asprocol, Polopiryna, Rhonal, Ring N, Solucytel, Thomapyrin, Pradaxa, Xarelto, Plavix, Warfin, Acenokumarol.

Dodatkowe, szczegółowe informacje przekażemy przed umówioną operacją.

What to expect during retinal surgery with an explant or a buckle

Cała operacja może trwać od jednej do dwóch godzin. Po około godzinnym odpoczynku pacjent może wyjść do domu.

Operację siatkówki z użyciem plomby lub opaski wykonuje się w znieczuleniu kombinowanym (czyli miejscowym z tak zwaną sedacją). Oznacza to współpracę anestezjologa, podającego dożylnie środki uspokajające i przeciwbólowe, oraz okulisty znieczulającego oko miejscowo.

Po operacji pacjent najczęściej nie odczuwa bólu, czasem może poczuć drapanie w oku lub lekkie kłucie. Wówczas w razie potrzeby należy zażyć środki przeciwbólowe dostępne bez recepty.

Important after retinal surgery with an explant or a buckle

 • Po zabiegu pacjent powinien mieć zapewniony transport prywatny (nie komunikacją miejską) z dorosłą osobą towarzyszącą. 
 • Przez 24 godziny po znieczuleniu nie można kierować pojazdami mechanicznymi, obsługiwać niebezpiecznych urządzeń ani pić alkoholu.
 • Po operacji nie wolno zanurzać twarzy w wodzie ani moczyć oka, bo grozi to infekcją. Ostrożność w czasie kąpieli należy zachowywać przez 3 tygodnie, do chwili, kiedy rana stanie się wodoszczelna.
 • Przez 2-3 tygodnie po operacji nie powinno się wykonywać prac wymagających dużego wysiłku fizycznego (na przykład przesuwać ciężkich mebli, czy podnosić ciężarów powyżej 15 kilogramów).
 • W dni słoneczne należy nosić ciemne okulary.
 • Opatrunek pozostaje na oku pacjenta do pierwszej wizyty kontrolnej, która odbywa się następnego dnia po zabiegu. Następnie wyznaczane są kolejne wizyty pooperacyjne.
 • Należy stosować krople okulistyczne zgodnie z zaleceniami lekarza podanymi w karcie informacyjnej zabiegu.

Po operacji pacjent otrzymuje komplet szczegółowych informacji i wskazówek od naszego personelu.