Polityka prywatności

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z PRZYCHODNIĄ I SZPITALEM OKULISTYCZNYM RETINA POPRZEZ FORMULARZE REJESTRACYJNE, POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ

Kto jest Administratorem w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina?

Retina Okulistyka Sp. z o.o. Sp. km
Gimnazjalna 1, 01-364 Warszawa
NIP 7010343001, REGON 146131157-00026, KRS 0000682837
tel. 22 664 44 33
tel. 22 869 41 19
tel. 693 722 448
retina@retina.pl www.retina.pl

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Magdaleną Czerwińską:

– drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: iod@retina.pl

– pisemnie na adres: ul. Gimnazjalna 1, o1-364 Warszawa.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania:

Dane osobowe wszystkich klientów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina przetwarzane są w celu prowadzenia aktualnej i bieżącej korespondencji, udzielania informacji na zadawane pytania, udzielania informacji o cenach usług oraz samych usług Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina oraz porozumiewania się i komunikowania w innych sprawach na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne dla realizacji celu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe klientów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?

Dane osobowe wszystkich klientów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu.

Prawa przysługujące klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe osób upoważnionych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina.

Dane osobowe klientów Przychodni i Szpitala Okulistycznego Retina nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.