Nasz zespół / dr n. med. Anna Borucka

dr n. med. Anna Borucka

Specjalista chorób oczu

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację z okulistyki zdobyła w Katedrze i Klinice II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracowała w latach 1996-2016r. W 2013 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych za pracę „Ocena związku polimorfizmu regionu promotorowego genu czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) z rozwojem retinopatii cukrzycowej w oparciu o obraz angiografii fluoresceinowej”. W latach 2005-2009 wykładowca na kursach optycznej koherentnej tomografii (OCT), angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej, a także dotyczących terapii fotodynamicznej (PDT), procedury podawania iniekcji doszklistkowych, retinopatii cukrzycowej oraz zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). 

Jest autorką lub współautorką ponad 20 publikacji naukowych.

W swojej praktyce lekarskiej zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem jaskry, chorób siatkówki, w tym plamki, wykonywaniem i interpretacją badań angiograficznych siatkówki oraz OCT. Wykonuje zabiegi laserowe w obszarze siatkówki (fotokoagulacje laserowe, podprogową laseroterapię mikropulsową), irydotomie laserowe, selektywną trabekuloplastykę laserową, kapsulotomię tylną.