Nasz zespół / dr n. med. Piotr Tesla

dr n. med. Piotr Tesla

Specjalista chorób oczu

Mikrochirurg z bardzo dużym doświadczeniem. Odbył liczne indywidualne szkolenia kliniczne m.in. w Anglii, na Islandii i w Niemczech. Jest współautorem (wraz z prof. Jerzym Szaflikiem) pierwszego w Polsce podręcznika na temat badania pola widzenia pt. „Perymetria” – oraz książki „Jaskra. Kompendium diagnostyki i leczenia” (wraz z doktorem Jackiem J. Kańskim). Specjalizuje się głównie w chirurgii siatkówki i ciała szklistego, zaćmy oraz wykonuje operacje powiek. Przeprowadza operacje witrektomii w  schorzeniach takich jak: otwór plamki żółtej, błona nasiatkówkowa, wylew krwi do ciała szklistego, odwarstwienie siatkówki, zwyrodnienie ciała szklistego, ciało obce wewnątrzgałkowe, przemieszczenie soczewki własnej lub implantu sztucznej soczewki do komory ciała szklistego. W zakresie chirurgii soczewki przeprowadza operacje zaćmy u osób starszych oraz młodszych. Operuje zaćmy wikłające, podwichnięte i zwichnięte do komory ciała szklistego, dojrzałe oraz wykonuje wszczepy wtórne sztucznej soczewki. Stosuje soczewki jednoogniskowe, toryczne i wieloogniskowe umożliwiające pozbycie się konieczności używania okularów. Dobiera odpowiedni rodzaj soczewek wieloogniskowych dla różnych pacjentów. Zajmuje się również kwalifikacją do iniekcji doszklistkowych oraz terapiami laserowymi. Wykonuje  kapsulotomie, irydotomie i irydoplastyki laserowe oraz fotokoagulacje laserowe. Posiadam duże doświadczenie w wykonywaniu USG gałki oka. 

Doskonale mówi w języku angielskim.

Wolny czas spędza z rodziną. Lubi książki biograficzne. Rower traktuje jako podstawowy środek komunikacji w Warszawie.