Nasz zespół / lek. med. Aleksandra Kicińska

lek. med. Aleksandra Kicińska

Specjalista chorób oczu

Specjalistka Okulistyki, FEBO (Fellow of European Board Ophthalmology), Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2013) oraz Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie studiowała w ramach programu wymiany zagranicznej. Od 2015 roku aż do teraz związana jest z Kliniką Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie ukończyła szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, a obecnie pracuje jako Starszy Asystent w zespole zajmującym się chirurgią plastyczną, onkologiczną i rekonstrukcyjną aparatu ochronnego oka oraz chirurgią dróg łzowych. W 2020 roku zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie Okulistyki, a w 2021 europejski Egzamin Specjalizacyjny uzyskując tytuł FEBO – Fellow of European Board of Ophthalmology. Od 2022 roku realizuje kurs estetyki lekarskiej w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging przy Stowarzyszeniu Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Pani Doktor wyniki swojej pracy zawodowej przedstawia podczas wykładów i kursów na sympozjach krajowych i zagranicznych.

W Retinie zajmuje się diagnostyką i leczeniem powiek oraz dróg łzowych. Wykonuje zabiegi na aparacie ochronnym oka.

Znajomość języków: angielski: zaawansowany (CAE), niemiecki: średnio-zaawansowany.