Nasz zespół / lek. med. Daria Koziarkiewicz

lek. med. Daria Koziarkiewicz

Specjalista chorób oczu

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dawniej Akademia Medyczna). Uczelnię ukończyła w 2001 roku. Roczne stypendium na Facultat de Medicina, Universitat de Lleida.
Pracę zawodową rozpoczęła w 2003 roku na Oddziale Okulistycznym Powiatowego Szpitala w Wołominie, gdzie pracowała do 2005 roku. W latach 2004 – 2009 odbyła specjalizację w Katedrze i Klinice Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób oczu.
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń oczu, szczególnie chorób siatkówki. Zajmuje się terapią schorzeń siatkówki (wysiękowa postać AMD, obrzęk plamki w przebiegu cukrzycy czy zakrzepu naczyń żylnych siatkówki) za pomocą iniekcji doszklistkowych preparatów antyVEGF. Od 2018 roku leczy pacjentów z wysiękowym AMD w ramach ogólnopolskiego Programu Lekowego.
Przeprowadza kwalifikacje do operacji zaćmy; leczenie zaćmy wtórnej (YAG kapsulotomia).
Wykonuje badania OCT (plamki żółtej i nerwu wzrokowego) oraz angioOCT.