Nasz zespół / mgr Marcin Piosik

mgr Marcin Piosik

Optometrysta, Kontaktolog

Optometrysta dyplomowany, Kontaktolog, Terapeuta widzenia.

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w dziedzinie Optometrii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w doborze korekcji okularowej, badaniu widzenia obuocznego oraz aplikacji soczewek kontaktowych zarówno miękkich jak i twardych soczewek miniskleralnych dedykowanych dla pacjentów ze stożkiem rogówki, wysokim astygmatyzmem czy Zespołem Suchego Oka. Obronił pracę licencjacką z zastosowania soczewek miniskleralnych. Oprócz doboru korekcji, zajmuje się również terapią widzenia proponując pacjentom ćwiczenia usprawniające działanie układu wzrokowego. W ramach pracy magisterskiej podjął tematykę optometrycznych aspektów oraz zastosowania terapii widzenia w strzelectwie. Zastosowane ćwiczenia optometrycznej terapii widzenia mogą być z powodzeniem stosowane nie tylko w strzelectwie, ale również w sporcie. Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, poszerzenie pola widzenia, poprawa szybkości reakcji, to tylko niektóre pozytywne efekty stosowanych metod. Współpracuje ze strzelcami oraz osobami aktywnymi sportowo w doborze optymalnej korekcji oraz rozwijaniu funkcji wzrokowych, poprawiając ich wyniki. Ponadto interesuje się szczególnie aspektami związanymi z korelacją między prawidłowo funkcjonującym układem wzrokowym a koncentracją, możliwością skupienia uwagi i efektywnego uczenia się, szczególnie u dzieci.