Usługi / Badania diagnostyczne / Biometria Oka

Biometria Oka

Cennik

INFORMACJE OGÓLNE

Biometria oka to badanie, które pozwala na precyzyjny pomiar długości gałki ocznej, grubości soczewki i rogówki oraz głębokości komory przedniej oka. Biometrię wykonuje się np. przed operacją zaćmy i u pacjentów przygotowujących się do refrakcyjnej wymiany soczewek, aby obliczyć moc wszczepianej soczewki.

Za pomocą biometrii mierzy się także wielkość patologicznych zmian w oku, na przykład guzów, czy torbieli.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Biometrię można wykonywać metodą kontaktową (za pomocą głowicy USG) albo bezkontaktową – optyczną, która charakteryzuje się większą dokładnością. Badanie biometryczne trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut. Może być wykonywane u pacjentów w każdym wieku, także u kobiet w ciąży i małych dzieci.

Uwaga! Przed badaniem należy zmyć makijaż i zdjąć soczewki kontaktowe.

Badanie metodą kontaktową wykonywane jest zwykle na leżąco, za pomocą specjalnej głowicy USG. Oko pacjenta zostaje znieczulone, a na oku ustawia się plastikowy „kieliszek” wypełniony wodą, w którym sonda ultradźwiękowa penetruje przedni odcinek oka. Lekarz widzi badane obiekty na monitorze komputera i może dokonać ich pomiaru.

Badanie metodą bezkontaktową nie wymaga bezpośredniego kontaktu z gałką oczną. Opiera się na technice optycznej tomografii koherencyjnej (OCT).