Usługi / Badania diagnostyczne / Elektrofizjologia – Badanie

Elektrofizjologia – Badanie

Cennik

INFORMACJE OGÓLNE

Elektrofizjologia to grupa badań, które pozwalają prześledzić czynność elektryczną zarówno siatkówki, jak i nerwu wzrokowego. Dostarczają cennych danych potrzebnych do postawienia diagnozy. Elektrofizjologia pozwala także kontrolować leczenie wielu chorób okulistycznych i ogólnoustrojowych dających objawy okulistyczne.

Wyróżnia się trzy rodzaje badań elektrofizjologicznych:

  1. elektroretinografię mierzącą czynność elektryczną siatkówki (ERG),
  2. elektrookulografię (EOG) mierzącą działanie nabłonka barwnikowego siatkówki oraz fotoreceptorów,
  3. wzrokowe potencjały wywołane, które odzwierciedlają moc, z jaką sygnały z oka pobudzają korę wzrokową mózgu (VEP, VER).

Wszystkie trzy rodzaje badań wykonujemy w Szpitalu Okulistycznym Retina, dobierając typ badania do potrzeb pacjenta.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Jak wygląda badanie Elektrofizjologia?

Badanie elektrofizjologiczne jest bezbolesne. Czas trwania zależy od rodzaju badania, może więc zająć od 15 minut do godziny. Nie trzeba się do niego przygotować. W przypadku pacjentów z chorobami neurologicznymi (np. padaczka lub inne) obowiązkowe jest dostarczenie skierowania na badanie od lekarza neurologa lub internisty. Skierowanie powinno zawierać informację, jaki dokładnie rodzaj badania ma być wykonany i z jakiego powodu badanie jest zalecane. Skierowanie proszę dostarczyć osobiście do szpitala lub pocztą elektroniczną na adres: a.kowalik@retina.pl

W zależności od rodzaju badania personel podaje lub też nie krople rozszerzające źrenicę.

Uwaga! W przypadku podania kropli rozszerzających źrenicę, pacjent nie powinien prowadzić auta przez około 3 godziny po badaniu.

Ważne! Do prawidłowej interpretacji badania elektrofizjologicznego potrzebujemy badań dodatkowych, takich jak:

  • zdjęcie dna oka (wykonanego maksymalnie 6 miesięcy przedtem)
  • badanie OCT plamki i nerwu wzrokowego
  • historii wcześniejszego leczenia (jeśli przebiegało w innej placówce).

Powyższe badania dodatkowe możemy wykonać również w Przychodni i Szpitalu Okulistycznym Retina (opłata według cennika).

Więcej informacji o badaniach elektrofizjologicznych w filmie poniżej:

ERG

Badanie elektroretinograficzne (ERG) pozwala na uzyskanie informacji o funkcjonowaniu poszczególnych warstw siatkówki. Siatkówka oka jest wypustką mózgu, potrafiącą zamieniać światło w sygnał elektryczny, który dociera do mózgu drogą nerwu wzrokowego.

Badanie polega na pomiarze przepływu prądu między elektrodą umieszczoną na rogówce, a elektrodą umieszczoną na czole. Przepływ prądu przedstawiony jest w postaci wykresu zwanego elektroretinogramem, przypominającym nieco wykres EKG.

Badanie czynności elektrycznej siatkówki przeprowadza się zarówno w ciemności, jak i w świetle. Na początku oko adaptuje się do ciemności przez około 20–30 minut. Po tym czasie przeprowadza się badanie. Następnie pacjent czeka około 10 minut w oświetlonym pomieszczeniu, tak żeby oko przystosowało się do światła. Potem ponownie wykonuje się pomiary. Pozwala to na zmierzenie czynności obu typów fotoreceptorów; pręcików odpowiedzialnych za widzenie w ciemności pręcików i czopków odpowiedzialnych za widzenie w świetle.

PATTERN ERG

Celem badania Pattern ERG (PERG) jest określenie funkcji komórek zwojowych siatkówki, ma to znaczenie w chorobach nerwu wzrokowego takich jak jaskra.

Badanie Pattern ERG wykonuje się w oświetlonym pomieszczeniu, źrenic się nie rozszerza. Tak samo, jak w przypadku badania ERG, po wcześniejszym znieczuleniu kroplami rogówki, pacjentowi zakładane są elektrody.

EOG

Badanie EOG czyli elektrookulografia wykorzystywana jest (podobnie jak ERG) do oceny niektórych chorób plamki żółtej, w szczególności choroby Besta (dystrofia żółtkowata).

Badanie wykonywane jest po uprzednim rozszerzeniu źrenicy kroplami. Przed badaniem pacjent adaptuje się do światła przez około 30 minut. Elektrody przykleja się na skórę przy kącikach oczu, po dwie dla każdego oka oraz jedną elektrodę uziemiającą na środku czoła. Pacjent siedzi z głową opartą o podpórkę w czaszy urządzenia i śledzi oczami czerwone diody. Badanie trwa około 30 minut i składa się z 2 faz: około 15 minut w świetle, około 15 minut w ciemności.

Wzrokowe potencjały wywołane (VEP, VER)

Wzrokowe potencjały wywołane (VEP – Visual Evoked Potentials, Visual Evoked Response), dostarczają informacji o całej drodze wzrokowej, poczynając od siatkówki, a kończąc na strukturach mózgu. Wzrokowe potencjały wywołane służą do oceny, czy pacjent w ogóle widzi. Ma to szczególne znaczenie przy podejrzeniu uszkodzenia drogi wzrokowej w mózgu.

Do badania nie rozszerzamy źrenic. Badanie wykonujemy oddzielnie dla każdego oka. Niebadane oko przykrywamy czarną przepaską lub w przypadku pacjentów z okularami, za okulary wkładamy przesłonkę. Do badania wykorzystujemy trzy elektrody, przyklejane w odpowiednich miejscach na głowie.

VEP stymulowane szachownicą (VEP Pattern)

Pacjent siedzi naprzeciwko monitora komputerowego w odległości 80 cm. Na monitorze wyświetlana jest czarno–biała szachownica. Podczas badania szachownica porusza się. Na jej środku znajduje się czerwony krzyżyk, na którym pacjent powinien skupić wzrok. Jeśli pacjent nosi okulary, nie zdejmuje ich do badania. Badanie trwa około 15 minut.

VEP stymulowane błyskiem (VEP Flash)

W odróżnieniu od VEP Pattern do badania używa się błysków światła (flash). Podczas badania pacjent opiera głowę o podpórkę w czaszy i patrzy na migoczące światło – podobne do lampy błyskowej lub błysku flesza aparatu fotograficznego (w przypadku małych dzieci badanie można  wykonać w niewielkiej odległości od czaszy).  Pacjent podczas badania patrzy przed siebie i mruga normalnie, jeśli zachodzi potrzeba. W zależności od stopnia współpracy badanie trwa ok. 10–15 minut.

Więcej informacji o badaniach elektrofizjologicznych w filmie poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=qqEcUUKJ2C8&t=1s