Specjaliści na „O”.. czyli Okulista, Optometrysta i Ortoptysta. Jak każdy z nich dba o nasz wzrok?

Lekarz Okulista zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem,  leczeniem i profilaktyką chorób oczu, a także powiek, spojówek, narządu łzowego czy mięśni zewnętrznych gałki ocznej . Ten specjalista prowadzi także edukację pacjentów w zakresie pielęgnacji oraz higieny narządu wzroku.

Optometrysta pomaga  w doborze korekcji wad wzroku. Zajmuje się szczegółowymi pomiarami gałki ocznej, doborem odpowiednich szkieł okularowych, soczewek, pryzmatów. Podczas wizyty optometrysta sprawdza stan układu wzrokowego pacjenta. Bada  oczy w lampie szczelinowej. Jeśli zauważy jakiekolwiek odstępstwa od normy zaleca odpowiednią korekcję wad refrakcji, kieruje na dalszą diagnostykę do okulisty lub ćwiczenia mające na celu skorygowanie lub usprawnienie układu wzrokowego.

Ortoptysta  zajmuje się diagnozą i nieoperacyjnym leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. Ortoptysta prowadzi specjalistyczny trening wzrokowy u pacjenta.  Systematyczne ćwiczenia ortoptyczne usprawniają funkcje wzrokowe, co ma silny wpływ na podniesienie jakości życia pacjentów. Ćwiczenia ortoptyczne są ważnym elementem leczenia zeza i rehabilitacji przed i pooperacyjnej. Nie mogą jednak zastąpić korekcji wady refrakcji ani leczenia operacyjnego, jeśli są one konieczne.