Fundusze europejskie

Retina Okulistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pt. „Promocja oferty firmy Retina Okulistyka na rynkach krajów Zatoki Perskiej poprzez udział w ogólnym programie promocji.“ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0077/21-00

Okres realizacji projektu: 2021-05-01 – 2022-09-30

Cel projektu i spodziewane efekty:

Celem Projektu jest wypromowanie oferty Wnioskodawcy, tj. innowacyjnych zabiegów okulistycznych pod marką Retina Okulistyka, poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Firmę działalności eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe w okresie do końca 2024 r.:
– podpisanie łącznie 23 kontraktów handlowych;
– osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu produktów (usług) będących przedmiotem Projektu na poziomie 859.000,00 zł,
– osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu ogółem na poziomie 859.000,00 zł (przedmiotem eksportu w Projekcie jest cała oferta Przedsiębiorstwa).

Rezultatem jakościowym będzie:
– skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej Spółki w skali międzynarodowej,
– nawiązanie współpracy z zagranicznymi strategicznymi partnerami handlowymi,
– pozyskanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego wykorzystania w długim okresie.

Koszt całkowity realizacji projektu (koszty kwalifikowane): 391 800,00 zł
Wartość dofinansowania UE: 293 850,00 zł