Kiedy jest czas na operację przeciwjaskrową?

Jaskra to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób wzroku. Postępująca choroba prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Gdy u pacjenta – z różnych przyczyn – dochodzi do wzrostu ciśnienia śródgałkowego, konsekwencją jest niedokrwienie tarczy nerwu wzrokowego, a później – uszkodzenie włókien nerwowych siatkówki. Do czynników zwiększających ryzyko rozwoju jaskry zalicza się podeszły wiek, przypadki jaskry występujące w najbliższej rodzinie, współistniejące wady i choroby wzroku oraz źle leczone nadciśnienie tętnicze.

Jaskra – w pierwszym etapie leczenie farmakologiczne

Jaskra jest o tyle podstępną chorobą, że jej objawy przez długi czas nie są dla pacjentów uciążliwe albo tłumaczy się je po prostu „starzeniem się”. Zalicza się do nich m.in. zawężenie pola widzenia, obniżenie ostrości widzenia, problemy z widzeniem w ciemności. .
Profilaktyka i wczesna diagnostyka jaskry – obejmująca m.in. badanie dna oka, badanie pola widzenia oraz pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego – są o tyle ważne, że choroba rozpoznana w początkowym stadium może być skutecznie hamowana farmakologicznie. Pacjentom przepisuje się krople do oczu obniżające poziom ciśnienia śródgałkowego, co pozwala spowolnić lub nawet zablokować rozwój jaskry, a dzięki temu – zachować jakość widzenia umożliwiającą normalne, samodzielne funkcjonowanie.

Nowoczesne zabiegi i operacje przeciwjaskrowe – skuteczne i bezpieczne

Gdy leczenie farmakologiczne nie przynosi oczekiwanych rezultatów, jaskra pogłębia się, a wzrok pacjenta się pogarsza. Wówczas należy rozważyć wykonanie zabiegu laserowego lub operacji przeciwjaskrowej.
W zależności od wskazań można zastosować te metody osobno lub je połączyć. Wybór terapii przeciwjaskrowej jest sprawą indywidualną i zawsze lekarz razem z pacjentem decydują o jej doborze. Bardzo ważna jest także świadomość Pacjenta, który powinien poznać istotę choroby oraz rodzaje i sens stosowanych rozwiązań terapeutycznych.
Wśród wykonywanych zabiegów przeciwjaskrowych znajdują się:

  • trabekulektomia (również z wszczepieniem implantu drenującego) – mająca na celu wytworzenie sztucznej przetoki, przez którą ciecz wodnista wydostaje się z przedniej komory oka, często łączona z operacją zaćmy,
  • kanaloplastyka – zabieg usztywnienia kanału przepływu cieczy wodnistej przy pomocy specjalnych nici, co udrażnia kanał i usprawnia wydostawanie się cieczy z oka,
  • irydektomia (chirurgiczna lub laserowa) – czyli wykonanie laserem lub tradycyjnymi metodami chirurgicznymi minimalnego otworu w tęczówce, który usprawnia wymianę cieczy między przednią a tylną komorą oka,
  • krioterapia ciała rzęskowego – poddanie ciała rzęskowego działaniu niskiej temperatury, wykonywana u pacjentów z zaawansowaną jaskrą, bardzo wysokim ciśnieniem śródgałkowym oraz objawami bólowymi,
  • endoskopowa cyklofotokoagulacja – czyli laserowanie wyrostków rzęskowych produkujących ciecz wodnistą, co prowadzi do zmniejszenia jej wydzielania.

Zabiegi te są krótkie, mało inwazyjne, a pacjent po 3-4 godzinach opuszcza szpital. Po operacji przez 24 godziny nie można prowadzić samochodu, a przez 2-3 tygodnie należy unikać zamaczania oka i wykonywania ciężkich prac fizycznych. Zalecane jest także noszenie okularów przeciwsłonecznych.

Nowoczesne, skuteczne i bezpieczne operacje jaskry wykonujemy w naszym szpitalu Retina – pacjenci cały czas pozostają pod opieką doświadczonego personelu, mogą liczyć na kompleksową diagnostykę oraz opiekę pooperacyjną. Zapraszamy do kontaktu!