Usługi / Badania diagnostyczne / Pole widzenia

Pole widzenia

Cennik

INFORMACJE OGÓLNE

Perymetria (badanie pola widzenia) należy do podstawowych badań okulistycznych i neurologicznych. Celem badania jest wykrycie i określenie występowania ewentualnych ubytków w polu widzenia pacjenta. Perymetrię stosuje się w podejrzeniu jaskry, w chorobach plamki żółtej, w neuropatiach wzrokowych i w zaburzeniach neurologicznych.

Perymetria komputerowa pozwala dokładnie określić i przeanalizować tzw. próg czułości siatkówki oraz wyznaczyć mapę centralnego i obwodowego pola widzenia badanej osoby. Wyniki badania perymetrycznego przedstawione są w postaci mapy graficznej, która pokazuje ewentualne ubytki w polu widzenia.

Choroby przewlekłe, takie jak jaskra, wymagają powtarzania badania pola widzenia co najmniej 3 razy do roku. Nowoczesne perymetry pozwalają na porównywanie zmian w polu widzenia i określenia postępu zmian w nerwie wzrokowym.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Jak wykonuje się badanie pola widzenia?

Badanie jest bezkontaktowe i bezbolesne. Wykonuje się je w aparacie zwanym polomierzem.  W trakcie badania pacjent stara się patrzeć nieruchomo w jeden punkt (tzw. punkt fiksacyjny), sygnalizując przyciskiem pojawianie się innych punktów świetlnych w czaszy perymetru. Każde oko badane jest oddzielnie.

Czas trwania badania pola widzenia obu oczu za pomocą perymetrii komputerowej wynosi około 20–30 min.

Uwaga! Jeśli pacjent używa okularów do czytania, powinien zabrać je na badanie.